Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Metāli un nemetāli 2♦
2. Skābie un bāziskie oksīdi 2♦
3. Hidroksīdu formulas 2♦
4. Oksīdu nosaukumi 3♦
5. Oksīdu iedalījums 1♦