Teorija

Vielu attīrīšana jeb izdalīšana no maisījumiem
 
Vielu attīrīšana ir to atdalīšana no piemaisījumiem, kurus satur viela.
Lai iegūtu vajadzīgās vielas, ko tālāk izmanto rūpniecībā, lauksaimniecībā un citās nozīmīgās nozarēs bieži nepieciešamās vielas ir jāizdala no maisījumiem, kuri satur šīs nepieciešamās vielas dabā.
Piemērs:
Metālu izdalīšana no to rūdām - dzelzi izdala no pirīta, alumīniju izdala no boksīta.
Boksīts:boksits.png
Pirīts:
pirits.png
Ķīmijā bieži ir jāatdala vielas no maisījumiem, lai iegūtu nepieciešamo vielu.
šim mērķim izmanto kādu no vielu attīrīšanas metodēm:
• Nostādināšanu
• Filtrēšanu
• Iedarbību ar magnētu
• Iztvaicēšanu jeb ietvaicēšanu
• Kristalizāciju
• Destilāciju
• Hromatogrāfiju
Atsauce:
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/krajuma-popularizesana/pir-ts
http://cmp.exportpages.lv/productdetail/1078808165-1.htm