Teorija

Nostādināšana
Nostādināšana ir cietu vielu daļiņu atdalīšana no šķidruma, ļaujot tām nogulsnēties gravitācijas iedarbībā.
Cietu daļiņu nogulsnēšanos no suspensijām sauc arī par sedimentāciju.
Šķidruma mehānisku noliešanu no nogulsnēm sauc par dekantēšanu.
Nostādināšanu var paātrināt centrbēdzes spēka iedarbībā - tam paredzētas iekārtas sauc par centrifūgām, bet nostādināšanas procesu - par centrifugēšanu.
Centrifugēšanas iekārta:
centrifuga.png
CENTRIFUGĒŠANA, video angļu valodā
Svarīgi!
Nostādinot var atdalīt arī divus šķidrumus, kuri nešķīst viens otrā (emulsijas).
Šķidrums ar mazāku blīvumu nostājas virs šķidruma, kuram ir lielāks blīvums un tos var atdalīt ar dalāmās piltuves palīdzību.
ekstr.png
Šo metodi lieto, lai atdalītu šķidras vielas ar dažādiem blīvumiem.
Atsauce:
http://kimijas-sk.lv/old/kimijas_skolotaja_profesija/kimijas_modula_macibu_prieksmeti/laboratorijas_darbu_tehnika/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nost%C4%81din%C4%81%C5%A1ana
http://www.scientificinternational.co.in/silma/how-does-it-work.html