Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bināro savienojumu formulu sastādīšana Bināro savienojumu formulu sastādīšanas algoritms
2. Vielas masas nezūdamība Vielas masas nezūdamība, ķīmisko reakciju vienādojumi
3. Vielas uzbūve Vielu iedalījums
4. Saliktu vielu klasifikācija Saliktas vielas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vieta periodiskajā tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Metālu vērtība oksīdā
2. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Bināro savienojumu nosaukumi
3. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Bināro savienojumu formulas
4. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mazākā kopīgā dalāmā aprēķināšana
5. Vielas uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Metālu un nemetālu formulas
6. Vielas uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saliktu vielu noteikšana
7. Saliktu vielu klasifikācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saliktu vielu klasifikācija

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu klasifikācija 00:05:00 vidēja 5♦ Ķīmisko vielu iedalījums
2. Binārie savienojumi 00:12:00 vidēja 5♦ Bināro savienojumu veidi un nosaukumi