Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Vielas uzbūve 1♦
2. Vielas uzbūve 1♦
3. Saliktu vielu klasifikācija 2♦
4. Saliktu vielu klasifikācija 1♦