Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algoritma jēdziens Algoritma jēdziens. Algoritma nosacījumi. Algoritma izpildītājs
2. Algoritma grafiskais pieraksts Algoritma grafiskais pieraksts
3. Lineāra algoritma struktūra Algoritmi
4. Sazarota struktūra Blokshēmas
5. Algoritma struktūra Cikliska struktūra
6. Algoritmu izpildītājprogrammas Logo the Turtle
7. Algoritmu izpildītājprogrammas Programma RobotProg
8. Programma RobotProg Piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algoritms „Palīdzi tikt pāri upei!”
2. Algoritma jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Algoritma jēdziens. Blokshēmas galvenie elementi.
3. Algoritma jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algoritma jēdziens Jā vai Nē
4. Algoritms. Lineārā struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Algoritms. Lineārā struktūra
5. Lineārā struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lineārā struktūra. Blokshēma
6. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Algoritms funkcijas aprēķināšana
7. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sazarota struktūra
8. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sazarota struktūra, vārdiskais pieraksts.
9. Algoritma grafiskais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Algoritma grafiskais pieraksts, sazarota un cikliska struktūra.
10. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sazarota struktūra. Pāra un nepāra skaitlis. Blokshēma.
11. Algoritms, cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algoritms, cikliska struktūra. Divciparu skaitlis
12. Algoritms, cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algoritms, cikliska struktūra, grafiskais pieraksts
13. Algoritms. Cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Algoritms. Cikliska struktūra. Blokshēma.
14. Algoritmu izpildītājprogrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algoritmu izpildītājprogrammas. Logo the Turtle
15. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis zema 1♦ Algoritma blokshēma
16. Algoritmu izpildītājprogrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Programma RobotProg
17. Algoritma pieraksta veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Matemātiskās izteiksmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algoritma jēdziens 00:00:00 vidēja 4♦ Algoritma jēdziens
2. Sazarota un lineāra struktūra 00:00:00 vidēja 12♦ Sazarota un lineāra struktūra
3. Cikliska struktūra 00:00:00 vidēja 12♦ Algoritmi. Piemēri