Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Simbolu noformēšana 1♦
2. Simbolu noformēšana 1♦
3. Simbolu kodi 1♦
4. Simboli 5♦
5. Simbolu ievietošana 1♦
6. Simbolu kodi 1♦