Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

9♦
1. Elementu ievietošana 1♦
2. Formulas. Sagataves ievietošana 1♦
3. Formulas. Sagataves 1♦
4. Formula 1♦
5. Lapas pārtraukuma ievietošana 2♦
6. Simbolu ievietošana 1♦
7. Simboli 2♦