Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Formulas. Sagataves 1♦
2. Ievadīšanas vietas izvēle. Daļas 1♦
3. Ievadīšanas vietas izvēle. Pakāpes 1♦
4. Formulas. Sagataves ievietošana 1♦
5. Formulas. Sagataves 1♦
6. Formula 1♦