Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Formulas. Sagataves 1p.
2. Ievadīšanas vietas izvēle. Daļas 1p.
3. Ievadīšanas vietas izvēle. Pakāpes 1p.
4. Formulas. Sagataves ievietošana 1p.
5. Formulas. Sagataves 1p.
6. Formula 1p.