Teorija

Uzdevumi

1. CSS - Sintakses pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. CSS - Ievietošana HTML dokumentā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. CSS - Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. CSS - Konteksta selektori

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. CSS - Teksta noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. CSS - Teksta noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. CSS - Atribūta text-decoration vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. CSS - Atribūta text-transform vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. CSS - Rindkopas formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. CSS - Attālumi, rāmji, pozicionēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. CSS - Rāmja malas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. CSS - Rāmja malas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. CSS - Elementa vai visas lapas fons

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. CSS - Sarakstu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. CSS - Tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. CSS - Novietošanas atribūti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. CSS - Teksta stila atribūti

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
18. CSS - Krāsas iestatīšanas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Metodiskie materiāli