Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads CSS CSS (Cascading Style Sheet) - jēdzieni, priekšrocības, iespēju apraksts, CSS sintakse, selektoru veidi, klases, identifikatori, piemēri
2. CSS - Ievietošana HTML dokumentā Metodes (veidi), kā CSS kodu iekļaut (izsaukt) HTML dokumentā: CSS koda iekļaušana HTML dokumenta HEAD daļā, CSS koda saglabāšana atsevišķā failā un importēšanas veidi, stila elementu ievietošana tieši tagā.
3. CSS - Teksta formatēšana Īpašības un apraksti (font-family, font-style, font-variant, font-size, font-weight, letter-spacing, color), dažādi piemēri
4. CSS - Atkāpes un apmales Attāluma atlikšana starp rāmi un tekstu, teksta atkāpe no rāmja augšas, divi rāmji viens otra iekšienē, teksta atkāpe no rāmja labās un kreisās malas, daži attāluma starp tekstu un rāmi iestatīšanas veidi, attāluma atlikšana starp lapu un rami, dažādi rāmju veidošanas stili
5. CSS - Elementa vai visas lapas fons Fona zīmējuma iestatīšana, fona zīmējumu uzdošanas veidi, fona zīmējumu pārklāšanās
6. CSS - Saraksti Marķiera tipa iestatīšana, vienkāršs saraksts, attēlu ievietošana marķieru vietā, sarežģītu sarakstu veidošana
7. CSS - Rāmji Daži mājas lapu šabloni, rāmji un saraksti darbojas kopā
8. CSS - Pielietošana tabulām CSS raksturlielumu iestatīšana tabulām, tabulas apmales saplūšana, virsraksta veidošana tabulai, tabulas aizpildīšanas stila norādīšana, šūnu rāmji, tabulu pārveidošana, tabulas platuma iestatīšana, stila iestatīšana tabulai
9. CSS - Pozicionēšana Absolūtā, relatīvā, statiskā, fiksēta pozicionēšana, dažādu slāņu pozicionēšana
10. CSS - Mājas lapas šablons Mājas lapas šablona piemērs (stila importēšana no ārēja faila)
11. CSS - Kopsavilkums CSS īpašību un parametru kopsavilkums, dažu vairāk lietoto CSS komandu tabulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. CSS - Sintakses pamati 1. izziņas līmenis vidēja 1p. CSS sintakses (pieraksta) sastāvdaļas.
2. CSS - Ievietošana HTML dokumentā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Metodes (veidi), kā CSS kodu iekļaut (izsaukt) HTML dokumentā.
3. CSS - Mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 2p. CSS mērvienības: in, px, pt, pc
4. CSS - Konteksta selektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. No konteksta atkarīgie selektori
5. CSS - Teksta noformēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. CSS īpašības, kas nosaka fonta veidu, izmēru, slīpumu, biezumu
6. CSS - Teksta noformēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. CSS īpašības: text-transform, text-decoration, letter-spacing, word-spacing
7. CSS - Atribūta text-decoration vērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atribūta text-decoration vērtību nozīme: līnija teksta augšpusē, līnija teksta vidū, līnija teksta apakšā, teksts bez pasvītrojuma
8. CSS - Atribūta text-transform vērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atribūta text-transform vērtību nozīme: katra vārda pirmais burts lielais, viss teksts ar lielajiem burtiem, viss teksts ar mazajiem burtiem, teksts bez pārveidojumiem
9. CSS - Rindkopas formatēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pirmās rindas atkāpe, atstarpe starp rindām, teksta horizontālās izlīdzināšanas veids, teksta vertikālās izlīdzināšanas veids rindā
10. CSS - Attālumi, rāmji, pozicionēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kastes (box), attālums no elementa ārējās malas līdz citam elementam, attālums no elementa satura līdz malai tā iekšienē, elementa rāmis, elementu novietojums (pozicionēšana)
11. CSS - Rāmja malas stili 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atribūta border-style vērtības (punktēta līnija, raustītā līnija, nepārtraukta līnija, dubultlīnija)
12. CSS - Rāmja malas stili 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atribūta border-style vērtības (iespiesta līnija, izcelta līnija, viss bloks iespiests, viss bloks izcelts)
13. CSS - Elementa vai visas lapas fons 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Fona attēls, fona attēla atkārtošanās virziens, fona attēla pozicionēšana, fona attēla piesaiste
14. CSS - Sarakstu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saraksta (uzskaitījuma) noformējuma veidi, saraksta noformēšana ar attēlu, saraksta atkāpe
15. CSS - Tabulas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas virsraksta novietojums, tabulas izmēra pieskaņošana saturam, attālums starp tabulas šūnu robežām, tabulas tukšo šūnu parādīšana vai noslēpšana
16. CSS - Novietošanas atribūti 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Elementa redzamība vai neredzamība, tekstu vai attēlu novietošana dažādos slāņos, teksta apliekšanās, elementu attēlošanas veids
17. CSS - Teksta stila atribūti 1. izziņas līmenis augsta 1p. Atribūtu font-style, font-variant, font-weight, font-size iespējamās vērtības
18. CSS - Krāsas iestatīšanas veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Krāsas vērtību pieraksta veidi

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. CSS pamati 00:00:00 vidēja 7p. CSS sintakses pamati, ievietošana HTML dokumentā, CSS mērvienības, CSS selektoru veidi, konteksta selektori, krāsas iestatīšanas veidi
2. CSS lietošana 00:00:00 augsta 20p. Teksta noformēšana, rindkopas formatēšana, attālumi, rāmji, pozicionēšana, rāmja malas stili, elementa vai visas lapas fons, sarakstu formatēšana, tabulas