Teorija

Uzdevumi

1. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Saites starp tabulām

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Datu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Lauka īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Pārvietošanās starp ierakstiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Tabulas struktūras veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Datubāzu lietotne

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Datu bāzes izstrādes posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli