Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm 1♦
2. Elektriskā sprieguma mērvienības 3♦
3. Elektriskais spriegums 1♦