Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

2♦
1. Atoms 1♦
2. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi 1♦