Teorija

Uzdevumi

1. Elektrība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Elektriskā sprieguma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Strāvas stiprums elektriskajās ierīcēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Strāvas stipruma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Strāvas stiprums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Strāvas stiprums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Elektriskā pretestība

Grūtības pakāpe: zema

3♦
11. Elektriskā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Elektriskā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Īpatnējā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Īpatnējā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Īpatnējā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
17. Elektrodrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Elektrodrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Elektrodrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Elektrība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Atoms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Strāvas stiprums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Elektriskā pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
5. Elektrodrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli