Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ūdens tvaiks Piesātināts, nepiesātināts un pārkarsēts tvaiks
2. Gaisa mitrums Absolūtais un relatīvais mitrums, parciālais spiediens, rasas punkts
3. Fāze un fāžu pārejas Vielas fāzes un fāžu pārejas
4. Cietas vielas Cietas vielas un to īpašības
5. Šķidruma virsmas īpašības Virsmas spraigums un slapināšana
6. Termiskā izplešanās Cietu vielu un šķidrumu termiskā izplešanās

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jautājumi par vielu fizikālajām īpašībām
2. Fāžu pāreja 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Siltuma daudzuma aprēķināšana fāžu pārejās
3. Termiskā izplešanās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Cietu ķermeņu termiskā izplešanās
4. Termiskā izplešanās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Šķidrumu tilpumiskā izplešanās
5. Relatīvais mitrums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Gaisa relatīvā mitruma aprēķināšana, zinot absolūto mitrumu
6. Siltuma daudzums 2. izziņas līmenis zema 1♦ aprēķināt atdoto siltuma daudzumu, ja ir zināma viela, masa un temperatūras starpība.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fāzu pāreja Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu fizikālās īpašības 00:00:00 vidēja 10♦ Tests par tēmu vielu fizikālās īpašības. 6 uzdevumi. Kopējais izpildes laiks aptveni 15-20 minūtes. Maksimālais punktu skaits 12 punkti.