Grūtības pakāpe:
16:00:00

Visi uzdevumi:

15♦
1. Ekosistēmas 5♦
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1♦
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums 3♦
4. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1♦
5. Organismu attiecības ekosistēmās 1♦
6. Izmaiņas ekosistēmās 1♦
7. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām 1♦
8. Uzvedība dabas vidē 1♦
9. 11. uzd. Ekosistēmas 1♦