Teorija

Uzdevumi

1. Ekosistēmas

Grūtības pakāpe: zema

5♦
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Organismu attiecības ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Izmaiņas ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Uzvedība dabas vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Organismi un ekosistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
2. Temata "Ekosistēmas" noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦

Metodiskie materiāli