Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

14♦
1. Ekosistēmas 5♦
2. Augi, dzīvnieki un mikroorganismi ekosistēmās 1♦
3. Ekosistēmu shematisks attēlojums 3♦
4. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā 4♦
5. Organismu attiecības ekosistēmās 1♦