Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts
3. Prezentācija. Dabas ainavas Dabas ainavu ģeogrāfiskais izvietojums un raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dabas ainavu ģeogrāfiskais izvietojums Dabas ainavas pasaules kartē
2. Apvidus attēlojums plānā Dabas apvidu raksturošana pēc apzīmējumiem plānā
3. Meži Latvijā un pasaulē Mežu daudzveidība pasaulē
4. Tropu un polārie tuksneši Tuksnešu daudzveidība
5. Stepes un prērijas Stepju un prēriju galvenās pazīmes
6. Dabas ainavu salīdzināšana Informācijas iegūšana un salīdzināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas ainavu izvietojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu izvēles uzdevums.
2. Apvidus raksturošana pēc plāna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturot apvidu pēc apzīmējumiem plānā
3. Meži 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latvijas un pasaules meži
4. Tuksneši 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Tuksnešu veidi un veidošanās
5. Stepes un prērijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stepju un prēriju pazīmes
6. Dabas ainavu salīdzināšana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Dabas ainavu salīdzināšana pēc informācijas dažādos avotos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas ainavas 00:00:00 vidēja 12p. Temata noslēguma tests.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas ainavu izvietojums un raksturojums 23:00:00 vidēja 5p. Teorija: 1.Dabas ainavu ģeogrāfiskais izvietojums 2.Apvidus attēlojums plānā. Uzdevumi: 1.uzd. Dabas ainavu izvietojums. 2.uzd. Apvidus raksturošana pēc plāna.3.uzd. Plāna lasīšana.
2. Dabas ainavu daudzveidība 23:00:00 vidēja 10p. Teorija: 1. Meži Latvijā un pasaulē. 2. Tropu un polārie tuksneši. 3. Stepes un prērijas. 4. Dabas ainavu salīdzināšana. Uzdevumi: 1., 2. Meži. 3. Tuksneši. 4.,5. Stepes un prērijas. 6. Dabas ainavu salīdzināšana.