Teorija

Uzdevumi

1. Dabas ainavu izvietojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Apvidus raksturošana pēc plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Meži

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Tuksneši

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Stepes un prērijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Dabas ainavu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Dabas ainavas

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli