Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Dabas ainavu izvietojums 1♦
2. Apvidus raksturošana pēc plāna 2♦
3. Meži 1♦
4. Meži 2 1♦
5. Tuksneši 3♦
6. Stepes un prērijas 1♦
7. Dabas ainavu salīdzināšana 3♦