Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tuvākās apkārtnes pētīšana Kā pastāstīt par novērojumu? Augi un dzīvnieki mežā.
2. Drošības noteikumi novērojot Drošības noteikumi, veicot novērojumus dabā vai klasē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Novērojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Novērojums: ko var redzēt attēlā?
2. Dabas un cilvēka radītais 1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dabas un cilvēka radīti objekti.
3. Dabas un cilvēka radītais 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dabas un cilvēka radīti objekti.
4. Labais un sliktais pilsētā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pozitīvais un negatīvais pilsētas ainavā.
5. Augi mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Augi mežā.
6. Dzīvnieki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dzīvnieki mežā.
7. Drošības noteikumi dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Drošības noteikumi dabas vidē
8. Drošības noteikumi klasē 1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Drošības noteikumi klasē
9. Drošības noteikumi klasē 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Drošības noteikumi klasē

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tuvākās apkārtnes pētīšana 00:00:00 vidēja 12♦ Tests dabaszinībās 1. klasei. 2. tēma: Tuvākās apkārtnes pētīšana. 8.-24. septembris.