Teorija

Uzdevumi

1. Novērojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Dabas un cilvēka radītais 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dabas un cilvēka radītais 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Labais un sliktais pilsētā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Augi mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Dzīvnieki mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Drošības noteikumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Drošības noteikumi klasē 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Drošības noteikumi klasē 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Tuvākās apkārtnes pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli