Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Novērojums 1♦
2. Dabas un cilvēka radītais 1 1♦
3. Labais un sliktais pilsētā 1♦
4. Augi mežā 1♦
5. Dzīvnieki mežā 1♦
6. Drošības noteikumi dabā 1♦
7. Drošības noteikumi klasē 2 1♦
8. Drošība, kurinot ugunskuru dabā 1♦
9. Stāstījums par dabu 4♦