Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

34♦
1. Zooloģijas apakšnozaru raksturojums 1♦
2. Ievada temata jēdzienu apkopojums 3♦
3. Novērojums un eksperiments 1♦
4. Augu un dzīvnieku šūnas uzbūve 4♦
5. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums 4♦
6. Dzīvnieku barošanās 1♦
7. Dzīvnieku elpošana 2♦
8. Dzīvnieku vairošanās jēdzieni 2♦
9. Barošanās ķēde 5♦
10. Barošanās tīkls dīķī 2♦
11. Organismu savstarpējās attiecības 1♦
12. Dzīvnieku klasifikācija 1♦
13. Dzīvnieku sistemātikas vienības 7♦