Teorija

Uzdevumi

1. Zooloģijas apakšnozares

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Novērojums un eksperiments

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Augu un dzīvnieku šūnas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Dzīvnieku barošanās

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Autotrofi un heterotrofi organismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Dzīvnieku elpošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Dzīvnieku vairošanās jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Barošanās ķēde

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
10. Barošanās tīkla izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Organismu savstarpējās attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Dzīvnieku sistemātikas vienības

Grūtības pakāpe: augsta

7♦
13. Dzīvnieku klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ievads zooloģijā

Grūtības pakāpe: vidēja

34♦

Metodiskie materiāli