Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvnieku evolūcija Skolēni iepazīst galvenos dzīvnieku evolūcijas posmus.
2. Dzīvnieku savstarpējo attiecību veidi Skolēni mācās labvēlīgas, nomācošās un neitrālās dzīvnieku attiecības ekosistēmās.
3. Ekosistēmas struktūra un dzīvnieku vieta tajā Skolēni uzzina, kas ir abiotiskie un biotiskie, antropogēnie ekoloģiskie faktori.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku evolūcijas shēma 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skolēni mācās izmantot evolūcijas shēmu evolucionāri jaunāko un senāko dzīvnieku grupu noteikšanai.
2. Dzīvnieku nomācošo attiecību veidi ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skolēni analizē situācijas - nosaka dzīvnieku attiecību veidus.
3. Biotiskie un abiotiskie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skolēni meklē abiotisko un biotisko faktoru attēlus ekosistēmas shēmā.
4. Mežacūku skaita izmaiņu cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skolēni mācās nolasīt datus no grafiskā attēla, spriež ar dzīvnieku skaitu ietekmējošiem faktoriem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki ekosistēmās 00:00:00 vidēja 8♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par dzīvnieku evolūciju, starpsugu attiecībām ekosistēmā.