Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Dzīvnieku evolūcijas shēma 1♦
2. Dzīvnieku nomācošo attiecību veidi ekosistēmās 2♦
3. Dzīvnieku starpsugu attiecības 2♦
4. Biotiskie un abiotiskie faktori 2♦
5. Mežacūku skaita izmaiņu cēloņi 1♦