Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvnieku evolūcijas shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Dzīvnieku nomācošo attiecību veidi ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Biotiskie un abiotiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Mežacūku skaita izmaiņu cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Dzīvnieki ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli