Reģistrēties

Mācies viegli
ar Uzdevumi.lv

Par atzīmēm vairs nav jāuztraucas! Uzdevumi.lv palīdzēs Tev ātri apgūt mācību vielu, paskaidrojot jebkuru tēmu un palīdzot saprast jebkuru uzdevumu.

Reģistrējies kā skolēns

Atbalsti savu bērnu mācībās 
ar Uzdevumi.lv

Uztrauc bērna sekmes? Grūtības paskaidrot mājasdarbu? Uzdevumi.lv paskaidros Jūsu bērnam jebkuru uzdevumu un palīdzēs sagatavoties ieskaitēm, kā arī informēs Jūs par bērna sasniegumiem un progresu skolas mācību priekšmetos.

Reģistrējies kā vecāks

Atbalsts mūsdienīgam skolotājam

Atvieglojiet un modernizējiet savu darbu, veidojot elektroniskus mājasdarbus! Darbi tiek izlaboti automātiski un atzīmes var ērti pārnest uz E-klases žurnālu. Turklāt skolēni uzreiz uzzina savu vērtējumu un mācās no savām kļūdām.

Reģistrējies kā skolotājs
Lasīt vairāk

Labākais palīgs
mācību procesā

Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.

Pareizās atbildes
un skaidrojumi
Mācīšanās
no savām kļūdām
Augstāki rezultāti kontroldarbos un liecībā
Kā tas darbojas?

Skolēns trenējas, risinot uzdevumus dažādos mācību priekšmetos.

Ja skolēns kļūdās, Uzdevumi.lv paskaidro uzdevuma risinājuma gaitu.

Mēģinot pildīt uzdevumu vēlreiz, skolēnam tiks dots cits variants, tāpēc atbildi nevarēs vienkārši pārkopēt - uzdevums būs jārisina no jauna, izmantojot iepriekšējā uzdevuma variantā iegūtās zināšanas.

Mācību priekšmeti:

Matemātika
1.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  4973
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Fizika
8.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  889
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Ķīmija
8.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  688
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Bioloģija
7.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  884
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Dabaszinības
1.— 6. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  618
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Ģeogrāfija
7.— 9. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  310
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Ekonomika
10.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  198
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Latviešu valoda
1.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  1870
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Angļu valoda
3.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  740
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Krievu valoda
6.— 11. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  1132
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Vēsture
6.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  2597
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Kulturoloģija
10.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  700
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Informātika
10.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  945
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti
Eksāmeni un diagnosticējošie darbi
3.— 12. klasei
Uzdevumi un teorijas materiāli  3005
Katram uzdevumam vismaz 50 varianti

Izvēlies savu lomu un reģistrējies!

Esmu jau reģistrējies