Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Portreta raksturojums 2♦
2. Portreta funkcijas 1♦
3. Portrets Senajā Ēgiptē 1♦
4. Portreta veidi 1♦
5. Nofretetes portrets 1♦
6. Portrets Senajā Romā 2♦