Teorija

Uzdevumi

1. Portreta raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Portrets Senajā Romā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Portrets Senajā Ēgiptē

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Portrets, tā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli