Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Padomju Krievijas ārpolitika 2♦
2. PSRS nacionālā politika 2♦
3. PSRS sociālekonomiskā attīstība 2♦
4. Padomju Krievijas ārpolitika 1♦
5. PSRS sociālekonomiskā attīstība 1♦
6. PSRS sociālekonomiskā attīstība 1♦