Teorija

Uzdevumi

1. Sociālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Krievijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Iekšpolitiskā krīze Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. PSRS nodibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. PSRS politiķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Terors un represijas PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. PSRS terors pret iedzīvotājiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Padomju Krievijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. PSRS nacionālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. PSRS sociālekonomiskā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Kultūra Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Kultūra, izglītība un māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. PSRS 20. - 30. gados

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. PSRS 20. - 30. gados

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Pilsoņu karš Krievijā un Komunistiskās boļševiku partijas nākšana pie varas

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
2. PSRS terors un represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. PSRS nacionālā politika, ārpolitika un sociālekonomiskā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
4. Kultūra un ikdienas dzīve PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli