Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2♦
2. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2♦
3. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē. 2♦
4. Tests nr.7 1♦
5. Tests nr.7 1♦