Teorija

Uzdevumi

1. Seno civilizāciju aizsākums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Seno civilizāciju aizsākums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Seno civilizāciju aizsākums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Senā Ēģipte.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Senā Ēģipte.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Senā Ēģipte.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Senā Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Senā Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Senā Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Senā Ēģipte un Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Senā Ēģipte un Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Senā Ēģipte un Divupe.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Pārmaiņas Tuvajos austrumos.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Pārmaiņas Tuvajos austrumos.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Pārmaiņas Tuvajos austrumos.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Māksla Senajā Ēģiptē un Divupē.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Pirmās civilizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Senā Ēģipte

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Senā Divupe

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Senā Ēģipte

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
5. Senā Ēģipte

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
6. Pārmaiņas Tuvajos Austrumos

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
7. Senā Ēģipte

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli