Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35♦
1. Informācijas avota izvēle 1♦
2. Eksperimenta plānošana 1♦
3. Brīdinājuma zīmes 1♦
4. Pirmā palīdzība 1♦
5. Augu dzīvības procesi 1♦
6. Organiskās vielas augos 1♦
7. Elektriskā ķēde 1♦
8. Ūdens riņķojums dabā 1♦
9. Bioloģijas jēdzieni 1♦
10. Fizikālie jēdzieni 1♦
11. Astronomiskie un ģeogrāfiski jēdzieni 1♦
12. Ģeogrāfiskie jēdzieni 1♦
13. Fizikālo lielumu mērīšana 1♦
14. Informācijas ticamība un izvērtēšana 2♦
15. Dzīvnieku attīstība 3♦
16. Maisījumu veidi, sastāvdaļas 3♦
17. Maisījuma masa 2♦
18. Masas daļa 1♦
19. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 3♦
20. Atkritumu šķirošana 1♦
21. Diagrammu veidi 1♦
22. Diagrammu izmantošana 1♦
23. Ūdens regulācija augos 2♦
24. Pētījuma jautājums 1♦
25. Eksperimenta plānošana un norise 2♦