Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Atkritumu šķirošana 1♦
2. Diagrammu veidi 1♦
3. Diagrammu izmantošana 1♦
4. Ūdens regulācija augos 2♦
5. Pētījuma jautājums 1♦
6. Eksperimenta plānošana un norise 2♦