Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Fizikālo lielumu mērīšana 1♦
2. Informācijas ticamība un izvērtēšana 2♦
3. Dzīvnieku attīstība 3♦
4. Maisījumu veidi, sastāvdaļas 3♦
5. Maisījuma masa 2♦
6. Masas daļa 1♦
7. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 3♦