Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. 2. daļas 1., 2. uzdevums 2008.g. 2♦
2. 2. daļas 3.,4. uzdevums 2008.g. 1♦
3. 2. daļas 5.,6. uzdevums 2008.g. 1♦
4. 2. daļas 7. uzdevums 2008.g. 1♦
5. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2008.g. 1♦