Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

39♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 2008.g. 5♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 2008.g. 5♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 2008.g. 5♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 2008.g. 4♦
5. 1. daļas 5. uzdevums 2008.g. 5♦
6. 1. daļas 6. uzdevums 2008.g. 3♦
7. 1. daļas 7. uzdevums 2008.g. 12♦