Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 1. daļas 6. uzdevums 2006.g. 8♦
2. 1. daļas 7. uzdevums 2006.g. 1♦
3. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2006.g. 1♦
4. 2. daļas 3.,4.,5. uzdevums 2006.g. 1♦
5. 2. daļas 6.,7. uzdevums 2006.g. 1♦