Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 2006.g. 4♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 2006.g. 5♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 2006.g. 4♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 2006.g. 4♦
5. 1. daļas 5. uzdevums 2006.g. 3♦
6. 1. daļas 6. uzdevums 2006.g. 8♦
7. 1. daļas 7. uzdevums 2006.g. 1♦
8. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2006.g. 1♦
9. 2. daļas 3.,4.,5. uzdevums 2006.g. 1♦
10. 2. daļas 6.,7. uzdevums 2006.g. 1♦
11. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2006.g. 1♦
12. 2. daļas 10. uzdevums 2006.g. 1♦
13. 3. daļas uzdevums 2006.g. 1♦