Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 4♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 4♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 4♦
4. 1. daļas 4.2. uzdevums 2♦
5. 1. daļas 5.3. uzdevums 1♦
6. 1. daļas 6. uzdevums 5♦