Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 7. uzdevums 6♦
2. 1. daļas 8.2. uzdevums 1♦
3. 1. daļas 9.1. uzdevums 1♦
4. 1. daļas 9.6. uzdevums 1♦
5. 1. daļas 9.8. uzdevums 1♦