Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Valodas lietojums 1. daļa 1♦
2. Valodas lietojums 2. daļa 1. uzd. 2♦
3. Valodas lietojums 2. daļa 2. uzd. 1♦
4. Valodas lietojums 2. daļa 3. uzd. 1♦
5. Valodas lietojums 2. daļa 4. uzd. 1♦
6. Valodas lietojums 2. daļa 5. uzd. 1♦
7. Valodas lietojums 2. daļa 6. uzd. 1♦
8. Valodas lietojums 2. daļa, 7. uzd. 1♦
9. Valodas lietojums 2. daļa 8. uzd. 1♦
10. Valodas lietojums 2. daļa 9.uzd 2♦