Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

0♦
1. Rakstīšana, 1. daļa, 20 min. 0♦
2. Rakstīšana, 2. daļa, 20 min. 0♦