Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 2. daļas 7. uzd. Regulāra trijstūra prizma. (2010) 4♦
2. 2. daļas 8. uzd. Bumbiņas lidojuma grafiks. (2010) 6♦