Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskais uzdevums. 4♦